donnybird

Johtajan asema

Yhteiskunta on laajennus muutaman ihmisen ajattelumaailmasta. Ne muutamat, jotka näyttävät

tietä, johtavat pienempiä, ja suurempia ryhmiä ihmiskuntaa.

 

Jokin aika sitten Derren Brown osoitti kokeilullaan, kuinka kolme neljästä suostuvaisesta

luonteesta, saatiin hypnoosin vaikutuksesta, pienillä alitajuisilla ehdollistamisilla, oma aloitteesti

uhkaamaan ja ryöstämään pankin autonkuljettaja. Tapaus on varmaan monelle tuttu, siinä

eristettiin pieni lontoon katu, aivan lontoon ydin alueelta. Kuvausryhmä ei varmaan ollut uskoa

silmiään. Sellainen oli johtajien koulutusviikkoon, huipulle pyrkivien, ihmisten toinen koulutuksen

alitajuinen vaikutus. Ajatelkaa, mitä kaikkea voidaan uskotella, asenne pyrkimys oli se avain.

 

Onhan onni sekin, että Derren heti pystyi ottamaan tilanteen haltuun tapauksen yhteydessä, ja

osasi ohjata ihmiset myös pois tälläisestä ajattelutavasta. Hän tietää, että jos hän uskoo

jonkin asian, sen luoma yhteinen voima on suuri. Hän tietää, että uskottava ihminen on

uskottava, koska ihminen aina seuraa toisen perässä. Uskominen ei ole tietoisuutta,

 

Kaikki kolme jälkeenpäin sanoivat, ja filmistäkin näkee, että he toimivat aivan kuin unessa.

He eivät voi itsekään uskoa, että näin oli tapahtunut.

 

Tämä psykologinen seikka, ihmisen massa hurmoksesta, eli hypnoosista, on ollut tiukan

kontrollin ja salailun kohde monet kymmenet vuodet. Ensimmäisen kerran se nyt näytettiin

kansalle, yleisen tiedotusvälineen kautta. Psykologian opiskelija ehkä tietää nämä hassuudet.

 

Asia on tietysti arka.

 

Koska se liittyy ihmiseen. Me tiedämme, että valta toisten yli vaatii apujoukkoja.

Ja ihmistä ei voi kouluttaa pahaan, ilman vastaavanlaista hypnoosia, massauskoa.

 

Aikoinaan jo sotilaat olivat hyvin maksettuja, ja heistä pidettiin huolta, kunnes ei enää tarvittu.

Amerikkalaiset valittavat  samaa nykypäivänä. Vain muutamasta pidetään hyvää huolta.

 

Sana sotilas tulee sanasta suola, ja suolahan oli joskus sitä valuuttaa. Sotilaiden ruumis,

ja henki on sitä valuuttaa. Kaikki valuutta kelpaa vallan hurmokseen joutuneelle. Uhreja

ovat myäs itse vallanpitäjät, joten heitä pitää herätellä, tästä painajaisesta. Ei ole aika

aseille, vaan on aika suurten massojen valveutumiselle.

 

Aina kun jokin ryhmä pyrkii ottamaan vallan heikolta yksiköltä, käytetään palkkasotureita.

Ja ihmiset yhdessä muodostavat heikon ryhmänkin. Yhteisöllisyyden vajetta käytetään myös

kulmakivenä, kun mietitään, voiko valtaa siirtää pois miltäkin kansakunnalta.

 

Ihminen aloittaa elämänsä oikeudella, ilman taistelua, tarvitaan jokin ulkopuolinen ärsyke

jotta ihminen kokee, että häntä uhataan. Tietysti olemme järjestäneet suuret ansat, meillä

on nyt maailmassa liian suuret uhkat, jos pieni ryhmä saadaan käyttämään aseita, jonka

he kuvittelevat vain tuhoavan jonkun toisen jossain kaukana. On heidänkin harhaa, että

eivät aina itse kärsisi samaa.

 

Juuri tästä valtapelistä johtuen, kenenkään ei tulisi liittoutua yhteen, jotta oltaisiin toisia

vastaan. Meidän tulisi sen sijaan etsiä ratkaisuja pienten ryhmittymien omiin tarpeisiin.

Niin, heidän omiin, ei meidän, kuten läntinen maailma haluaa sanalla koalitio, suuremman

koalition sisälle kätkeytyy pienempi koalitio, ,ja yhä pienempi koalitio.

 

Johtavat poliitikot puhuvat näistä eri johtavista ryhmistä. Miten he ajattelevat, että he johtavat

toisen maan elämää, omilla joukoillaan.

 

Sivistyneeseen maailmaan ei kuulu tälläinen johtaminen. Siinä ei voimaannuteta ihmisiä

etsimään omia ratkaisujaan. Ratkaisut löytyvät, jos ihmiset jätetään ne tekemään.

 

Tarkoitus ei tietysti olekaan maiden itsenäinen elämä ja voimaannuttaminen. He haluavat

suuren joukon kansainvälisiä johtajia kertomaan näille heidän mielestään kelvottomille

maan asukkaille, kuinka täällä tulee elää!

 

Sekin käytös menee juuri niin kuin opetetaan. Jos ihminen saa vallan toisen yli, hän alkaa

sen mukaan käyttäytymään. Ja etäinen valta, sitä ei tulisi sallia millään lain muodolla!

Se on jotain, mitä odotetaan nyt Yhdistyneiden kansakuntien ohjauksesta. Miksi ihmeessä!

 

Jokainen ihminen omassa maassaan on vastuussa heidän omista johtajistaan, jotka ovat

itse edustamassa valtaa muiden yli. Tämä ihminen on kansainvälisen susilauman joukossa.

 

Ihminen on siis tälläinen, ja se vain on yksi tosiasia. Niinpä kirkot yrittävät nykyisin siirtyä

pois tästä valtarakennelmasta. Kirkot ymmärtävät, että puheella ja saarnalla on valtaa.

 

Jos pyritään hyvään, aloitetaan uudistunut kirkkokulttuurikin. Kirkko on vielä iso osa

joidenkin elämää, ja samanlainen ajattelu löytyy monesta muustakin ns. rauhan ryhmästä.

Aina on nuorten musiikki ollut yksi sellainen. Sitä on ohjattu samoilla periaatteilla, kuin

muitakin ryhmiä. Kun oltiin lähdössä vietnamin sotaan, ei ollut sopivaa kuunnella lennonin

rauhaa rakentavaa puhetta, ja musiikkia. Se oli suurin uhka valtaa pitäville, koska kukaan

ei halunutkaan lähteä sotaan. Hänen kuolemansa jälkeen lietsottiin vihaa, jotta saatiin

tarpeeksi joukkoja kasaan. Näin tehdään kaikki vihan ja erottelun politiikka, se tulisi meidänkin

muistaa.

 

Jos vihan ja riidan aiheita ei oikeasti olekaan, voidaan nekin aina järjestää, kuten vaikka

taloudellinen pelko, ja muu uhka. Pelko on se mielenvalta jolla pelataan.

 

Mutta koska ihminen on enemmän kuin ruumis ja mieli, hänen täytyy oppia, että näitä

asioita käytetään aina toista vastaan, kaikilla tasoilla. Ei kuitenkaan todellisuudessa ole

mitään pelättävää. Ihmisen tulee vain pyrkiä tasapainoon itsensä kanssa, ja silloin antaa

kaikille muille heidän oman valintansa mukaan. Mutta valtaa ei saa asettaa ihmisen

kiusaamiseksi. Ihminen uskoo heti, että hän kantaa suurempaa kruunua, kuin toinen ihminen.

 

Jokainen maa, ja jokainen ihminen pystyy ratkaisemaan omat ongelmansa. Se tehdään

yhdessä, siellä missä eletään. Imperiumin kaltaiset kaukaiset johtajuudet ovat aina

saaneet kansakunnat tuhoon, ja toimettomuuteen. He jäävät silloin odottelemaan jotain

suurta pelastajaa, jotain suurempaa kuin itse ovat. He ovat silloin menettäneet sen

ydin tiedon, että me olemme niitä suuria jumalia, se jumalallisuus asuu meissä, ja se sitä

samaa kuin muukin maailma. Olemme niitä kirkkaita tähtiä, jos emme anna pahuuden

sumentaa ajatustamme. Kehon kontrollikeskus on aivojen keskellä, se tunnetaan nimellä

käpylisäke, se pitää henkisen vireyden ja valon sääntelyn, ja unen tarpeesta huolen.

Jos elämme tietoisuudessa, emme jätä tätä tärkeää oman elämän johtotähteä kirkastamatta.

Jos tiedostamme oman elämän kokonaisuudessa, tiedostamme myös toisten elämän.

Johtaja kuin johtaja, hänellä ei ole maailmankaikkeuden lupaa johtaa toisten kansakuntien

elämää.

 

http://www.google.com/imgres?imgrefurl=http%3A%2F%2Fdoowansnewsandevents...

 

Ja onhan kansainvälinen naisten päivä! Voimaannuttamista, tietoa, ja hyvää mieltä!

Kaikki muutos, ja sopeutuminen otetaan pienin askelin.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat